To-do blok – Žalmy

130,00 

Trhací blok s biblickými verši z knihy Žalmů.
Šikovný pomocník pro plánování dne, nákupní seznamy a poznámky.
Každá strana obsahuje biblický verš a ilustraci. Najdete v něm 12 různých veršů a rostlinných motivů, které se následně opakují. Dostupný v CZ a SK verzi.

Obsahuje verše:
Kéž se ti líbí řeč mých úst i to, o čem rozjímám v srdci, Hospodine, má skálo, vykupiteli můj! Ž 19:15
Hospodina stále před oči si stavím, je mi po pravici, nic mnou neotřese. Proto se mé srdce raduje a moje sláva jásá, v bezpečí přebývá i mé tělo. Ž 16:8-9
Kdo je Bůh krom Hospodina, kdo je skála, ne-li Bůh náš! Bůh, který mě opásává statečností a mou cestu činí dokonalou. Ž 18:32-33
Chraň svůj jazyk před zlem, ve tvých rtech ať není žádná lest. Odmítej zlo a konej dobro, usiluj o pokoj a nechej se jím vést. Ž 34:14-15
Kroky člověka Hospodin potvrzuje, když jeho cestu schvaluje. I kdyby zakolísal, přece neupadne, Hospodin za ruku drží jej. Ž 37:23-24
Dej mi poznat svoje cesty, Hospodine, uč mě chodit po svých stezkách. Veď mě cestou své pravdy a vyučuj mě, vždyť jsi Bůh, má spása. Ž 25:4-5
Stezku života jsi mi ukázal, ve tvé přítomnosti je plnost radosti, nekonečné blaho je po tvé pravici! Ž 16:11
Na zelených loukách mi dává spočinout, ke klidným vodám mě přivádí, mou duši obnovuje, po stezkách spravedlnosti vodí mě pro jméno své. Ž 23:2-3
Dobro a láska mě budou provázet po všechny dny mého života, zůstávat budu v domě Hospodinově po dlouhý, věčný čas. Ž 23:6
Spoléhej na Hospodina, buď statečný a on tě posilní. Spoléhej na Hospodina! Ž 27:14
Hospodin je mé světlo a má spása, koho bych se měl bát? Hospodin je síla mého života, z koho bych měl mít strach? Ž 27:1
V Hospodinu měj svoji rozkoš – on touhy tvého srdce naplní! Hospodinu svěř svoji cestu, doufej v něj a on to učiní: vyvede tvou spravedlnost na denní světlo, tvou nevinu na slunce polední. Ž 37:4-6

Počet stran: 72
Rozměr: A6 (105 × 148mm)

Katalogové číslo: b2 Kategorie: , Štítky: , , , , , ,

Popis

Počet stran: 72
Rozměr:  A6 (105 × 148mm)
Dostupný v CZ a SK verzi

Další informace

Hmotnost 0,15 kg
Rozměry 25 × 17,5 × 1 cm
Jazyk

CZ, SK

Zvolit menu
CZK Česká koruna
EUR Euro